กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Show & Share ผลการดำเนินการยุทธศาสตร์ มรภ.บร. ปีงบประมาณ 2566

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์
และนักศึกษา จำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรม Show & Share ผลการดำเนินการยุทธศาสตร์
มรภ.บร. ปีงบประมาณ 2566 
โครงการกำกับและสังเคราะห์ผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์
มรภ.บร. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ 2566 ได้รับเกียรติจาก นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์   บรรยายพิเศษในหัวข้อ  “พลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับ
การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้”   
 และเข้าชมผลการดำเนินงานฯ
วันที่ 22 ก.ย. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1อาคาร 17 มรภ.บร. 

ภาพโดย : แฟนเพจ PrBru งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์