กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 16 ก.ย. 2566 ช่วงบ่าย

กระทรวง อว.  ร่วมกับ มรภ.บร.  ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนากำลังคน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 18 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมช่อพฤกษ์ ชั้น 6

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 16 ก.ย. 2566 ช่วงเช้า

กระทรวง อว.  ร่วมกับ มรภ.บร.  ประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนากำลังคน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ภายใต้โครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 18 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมช่อพฤกษ์ ชั้น 6

Read more