ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศ

ข่าวล่าสุดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ