ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศ

ข่าวล่าสุดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  

  

ระเบียบ/ประกาศ

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย