ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศ

ข่าวล่าสุดจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน

กองการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบแบบรายงานการปฏิบัติงาน ครั้งที่2/63

กองการบริหารงานบุคคล สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มอบแบบรายงานการปฏิบัติงานครั้งที่ 2/63 แก่เจ้าหน้าที่ประจำสังกัดคณะ/

Read More

กองการบริหารงานบุคคล ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สืบสานวัฒธรรมไทย อันดีงาม

กองการบริหารงานบุคคล ร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สืบสานวัฒธรรมไทย อันดีงาม วันอังคารที่ 6

Read More

กองการบริหารงานบุคคลและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก

กองการบริหารงานบุคคลและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก วันพุธที่ 4

Read More

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2559

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 วันที่

Read More

กองการบริหารงานบุคคลและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอวยพรวันเกิด รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา

กองการบริหารงานบุคคลและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจอวยพรวันเกิด รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา

Read More

กองการบริหารงานบุคคลรับรางวัลที่ 1 การประกวดเว็บไซต์ระดับสำนัก/สถาบัน

กองการบริหารงานบุคคลรับรางวัลที่ 1 การประกวดเว็บไซต์ระดับสำนัก/สถาบัน

Read More

อบรมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมืออาชีพ

วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ณ

Read More

อบรมพนักงานมหาวิทยาลัยผู้สอนมืออาชีพ

วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 ณ

Read More

อบรมผลงานทางวิชาการ

อบรมผลงานวิชาการ วันที่ 4-6 กรกฏาคม

Read More

กองการบริหารงานบุคคล แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มต่าง ๆ

Read More
มอบกระเช้า

มอบกระเช้าปีใหม่

มอบกระเช้าปีใหม่ให้ ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี  

Read More

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย WEBOMETRICS และ 4ICU มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 2560

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การจัดอันดับเว็บไซต์ โดยการจัดอันดับเว็บไซต์ โดยระบบ 4

Read More
อบรม moodle

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา e-learning ด้วยระบบจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย Moodle

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

Read More

Windows 10 เพิ่มฟีเจอร์ให้ผู้ใช้บล็อคการติดตั้งโปรแกรมจากนอกสโตร์ได้เอง

แม้ว่าใน Windows 10 จะมี

Read More

ภาพกิจกรรม 3D Printing by raspberry pi

Read More

YouTube เตรียมยกเลิกโฆษณา 30 วินาทีที่กดข้ามไม่ได้

หนึ่งในแนวทางการวางโฆษณาของยูทูบนั่นคือโฆษณาแบบวิดีโอที่จะเล่นก่อนเริ่มวิดีโอ  หรือเล่นคั่นวิดีโอขนาดยาว ปัจจุบันโฆษณาลักษณะดังกล่าวมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบย่อย

Read Moreรศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ