กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564  วันที่ 10  ก.ย. 2566   ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Read more