กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีวันคล้ายวันพระราชสวรรคตรัชกาลที่ 1

นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จำนวน 2,600 คน ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราชการ รัชกาลที่ 1 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิการอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนา ประเทศ

Read more