กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการส่งเอกสารสัญญาจ้างคืนต่อสังกัดคณะ มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมิน การต่อสัญญาจ้างฯ คืนของบุคลากร มรภ.บร. ที่ คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ที่สังกัด มรภ.บร. เพื่อนำเอกสาร ไปเป็นหลักฐานต่อไป 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “ราชภัฏ โฮมศรัทธา เพ็งสิบสองบูชา สมมาน้ำ” ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา จำนวนกว่า 60 คน  ร่วมกิจกรรม สืบสานประเพณีลายกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้ “ราชภัฏ โฮมศรัทธา เพ็งสิบสองบูชา สมมาน้ำ” ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมเคลื่อนองค์กฐินประทาน มรภ.บร.

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน   จำนวนกว่า  1,000  คน  ร่วมกิจกรรม  เคลื่อนองค์กฐินประทาน ใน สมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ  สมเด็จพระสังราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี  2566 น้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์ยังวัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมงานฉลององค์กฐินประทาน มรภ.บร.

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน   จำนวนกว่า  1,000  คน  ร่วมกิจกรรม  ฉลององค์กฐินประทานใน สมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ  สมเด็จพระสังราชสกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี  2566 เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญทอดกฐิน และเป็นการปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้คณาจารย์ 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร มรภ.บร. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2566  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร มรภ.บร. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ย. 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการส่งเอกสารสัญญาจ้างต่อสังกัดคณะ มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมิน การต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากร มรภ.บร. ที่ คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ที่สังกัด มรภ.บร. เพื่อนำเสนอ คณะผู้บริหารฯ พิจารณาในลำดับต่อไป  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2565

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร มรภ.บร. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2565

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร มรภ.บร. ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการเข้าพบอธิการบดี มรภ.บร. ของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวต้อนรับและมอบโอวาท แก่บุคลากรใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรใหม่ สืบเนื่องจากการผ่าน การสอบคัดเลือก และรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการ โดยมี บุคลากรสายวิชาการ สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสร์ และคณะครุศาสตร์  ณ ห้องอธิการบดี มรภ.บร. ชั้น 2

Read more