กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการส่งเอกสารสัญญาจ้างต่อ มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมิน การต่อสัญญาจ้างฯ ของบุคลากร มรภ.บร. ที่ คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ที่สังกัด มรภ.บร. เพื่อนำเสนอคณะผู้บริหารฯ พิจารณาในลำดับต่อไป

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการบริจาคโลหิต

งานอนามัยและสุขาภิบาล มรภ.บร. ร่วมกับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์และเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จัด โครงการบริจาคโลหิต โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาเป็นเกียรติ และให้กำลังใจในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตอย่างใกล้ชิดมียอดจำนวนของผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 97 คน ซึ่งคิดเป็นโลหิตที่นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนกว่า   33,950 ซีซี    วันที่  12 

Read more