กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 100 คน ร่วม ปฐมนิเทศหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ปี พ.ศ. 2566 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร. เพื่อเป็นการให้นักศึกษาทราบข้อมูล ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม MOU ด้านการพยาบาล

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย อ.สุภาพร มะรังษี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร. นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.รพ.บุรีรัมย์ นพ.ไกรวุฒิ สุขสนิท รอง ผอ.ฝ่ายการเเพทย์ รพ.บุรีรัมย์ และนางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รองนายแพทย์

Read more