กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับทีมพนมรุ้งในการแข่งขัน MHESI Music Awards 2024

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีกับทีมพนมรุ้ง ที่ผ่านเข้ารอบในการแข่งขัน รายการ MHESI Music Awards 2024 รอบภูมิภาคตะวันออกเฉียงหนือ ในวันที่ 22 มิ.ย. 2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย กระทรวง อว. โดยทีมพนมรุ้งเป็นการร่วมแสดงระหว่างสาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชานาฏศิลป์

Read more