กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเเสดงความยินดีคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่และบริการ

ผศ.ดร.สุพัตรา รักการ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประกาศรับสมัครงานบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประกาศรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ 8 อัตรา

กองการบริหารงานบุคคล

Read more