25/05/64 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์คัดเลือกบุคลาการสายวิชาการสาขาวิชาต่าง ๆ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

14/05/64 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรสายวิชาการ(ชาวต่างชาติ) ครั้งที่ 2 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

12/05/64 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มรภ.บร. เสนอกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

03/05/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ(อาคาร 15) มรภ.บร.

BRUpad2021 | #กองการ

Read more

03/05/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์สอบคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ(ชาวต่างชาติ) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ห้องประชุมวิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(อาคาร 15) มรภ.บร.

●BRUpad2021 | #กองกา

Read more

20/04/64 Application for Foreign Academic Personnel รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา มรภ.บร.

  ● สามารถดาว์โ

Read more

20/04/64 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา มรภ.บร.

● สามารถดาว์โหลดใบสม

Read more

22/01/64 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผู้สมัครโครงจ้างงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

●BRU2021 | #กองการบร

Read more

21/01/64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการจ้างงานยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรกแก้วให้ประเทศ มรภ.บร.

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

20/01/64 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการฯ มรภ.บร. เรื่องตรวจคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ

●BRU2021 | #กองการบร

Read more