กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การเดินแบบโดยผลิตภัณฑ์โครงการยุทธศาสตร์ฯ MISTER BURIRAM 2024

กองประกวด MISTER BURIRAM 2024 ได้จัดกิจกรรม Openning Round MISTER BURIRAM 2024 เป็นการเปิดตัวผู้เข้าประกวดจำนวน 15 ท่าน โดยมีผู้ประกวด 4 ท่าน ได้เเต่งกายด้วยผ้าไหม/ผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

Read more