กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนบุคลากร

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน พัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ทุนพัฒนาบุคลากร มรภ.บร.

Read more