กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต จำนวน 1,930 คน ร่วมพิธีซ้อมใหญ่รับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 มรภ.บร. ในวันที่ 3

Read more