กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับรางวัลโครงการรากแก้ว ปี 2566

มูลนิธิรากแก้ว ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันโครงการรากแก้ว ทีมจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการวิศวกรรมอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายวิศวพัฒน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรม บนผืนผ้า และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการยุวชนอาสา ม.อ. หาดใหญ่

Read more