กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต้อนรับกงศุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดี มรภ.บร. ฝ่ายต่างกิจการต่างประเทศ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พณฯ หลิว หงเหมย (Ms.Liu Hongmei) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น คณาจารย์ นักศึกษา จำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรม การนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเเต่ละท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ในวันที่ 15 ก.ย. 2566 ณ ห้องช่ออินทนิล ชั้น

Read more