กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมงานราตรีศรีราชพฤกษ์ ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต จำนวน 1,000 คน ร่วมงานราตรีศรีราชพฤกษ์ ประจำปี 2566 โดยเป็นการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่ได้รับเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต จำนวน 1,930 คน ร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 มรภ.บร. ระหว่างวันที่ 2

Read more