กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. มอบหนังสือเชิญประชุมเชิญประชุมภายใน มรภ.บร.

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. มอบหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติงาน ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก สังกัด มรภ.บร. ในวันที่ 19 ก.ย. 2566

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับทีมนงพนาเซราะกราวน์ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ RDPB ครั้งที่ 13

ในวันที่ 19 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร.  วันนางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. ประธานพิธีมอบรางวัลการประกวด โครงการของเยาวชนอาสาสานต่อ พระราชดำริ ภายใต้หัวข้อ  “สานรักษ์ ดิน น้ำ

Read more