กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชาการจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรัฐประศาสน ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 วันที่ 10 ก.ย. 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Read more