กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. นิทรรศการประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา  อธิการบดี  มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จำนวน 70 คน ร่วม นิทรรศการประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นมุทิตาจิต และรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียฯ  โดยมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 6 คน ณ

Read more