กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร. ร่วมงานวันมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566

นพ.ภูวดล   กิตติวัฒนาสาร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์  นักศึกษาแพทย์  นิสิตทันตแพทย์   นักศึกษาเภสัชศาสตร์   และ นักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  (กรมหลวงสงขลานครินทร์)  “พระบิดาแห่งการแพทย์ แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย”  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ  และน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อการสาธารณสุขของไทย เนื่องในวันมหิดลประจำปี

Read more