กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. โครงการวิจัยและสัมนาทางสังคมศึกษา รุ่นที่ 12

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.บร. จำนวน 500 คน ร่วม โครงการวิจัยและสัมนา
ทางสังคมศึกษา รุ่นที่ 12
 
โดยทางสาขาวิชาสังคมศึกษาฯ ได้เข้าร่วมโครงการ U2T มรภ.บร.
และได้สร้างชื่อเสียงกับ  มรภ.บร.อย่างยิ่ง ได้เเต่ ผ้าภูอัคนี ตำบลเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 21 ก.ย. 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มรภ.บร.

ภาพโดย : แฟนเพจ PrBru งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์