กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการเข้าพบอธิการบดี มรภ.บร. ของบุคลากรใหม่

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. กล่าวต้อนรับและมอบโอวาท แก่บุคลากรใหม่   ในโอกาสที่มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการในวันนี้ โดยมีบุคลากรสายวิชาการ  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  และ บุคลากรสาย สนับสนุน สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.บร.  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ อาจารย์เจนจิรา  กุลวงศ์  สาขาวิชาการพยายาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาตร์  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่

กองการบริหารงานบุคคล   มรภ.บร.  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ ครูชาวต่างชาติ(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.บร.

Read more