กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการประชุมพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร.  ได้เข้าร่วมประชุมพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์   ประจำปีงบประมาณ 2566  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉมฯ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตรงเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more