กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการประชุมออนไลน์ RJ 38

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง อว. ได้จัดประชุมออนไลน์ เรื่องชี้เเจงการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม E-market Place โดยมี มรภ.บร. เป็นแกนนำของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 11 แห่ง โดยจะมีการประชาสัมพันธ์งานฯ ในวันที่ 25 พ.ค. 2566 ณ หอประชุมวิชชอัตศาสตร์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดี  มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่   9 – 10   พฤษภาคม  2566  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

Read more