กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม พิธีรับหมวกฯ ของคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.บร. ได้จัดพิธีรับหมวก เข็มสถาบันและดวงประทีปตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 2 นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและญาติ  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างให้กับผู้บริหารประเมิน

กองการบริหารงานบุคคลฯ ส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนให้กับผู้บริหารร่วมประเมิน ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก ในวันที่ 14 มีนาคม 2566    

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้าง

กองการบริหารงานบุคคลฯ ขอประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดเอกสารประกอบ การทำเอกสารประเมินต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/ สายสนับสนุน จำนวน 3 ปี/ 6 ปี  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างให้กับผู้บริหารประเมิน

กองการบริหารงานบุคคลฯ ส่งแบบประเมินต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนให้กับผู้บริหารร่วมประเมิน ณ คณะ/ศูนย์/สำนัก ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการรายงานตัวของบุคลาการสายวิชาการ

วันที่  3  มีนาคม  2566  ณ  กองการบริหารงานบุคคลฯ  รับรายงานตัวและเริ่มปฏิบัติ ราชการ ของอาจารย์ญาสิณี ทองมี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และหรือการพยาบาลผู้สูงอายุ  

Read more