กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าขององคมนตรี

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะติดตาม เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  มรภ.บร. ประจำปี 2566 ทางด้านจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ รศ.มาลิณี จุโฑปะมา

Read more