กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม งาน U2T Bru Market Fair 2023

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ประกอบการ ร่วมกันเปิดงาน ชม ชิม ช้อป  U2T Bru Market Fair 2023 โดยเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรจากโครงการ U2T for

Read more