กองการบริหารงานบุคคลฯ กิจกรรมประกวดลีลานางไหและหมากกั๊บแก๊บ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและประชาชน จำนวน 500 คน ร่วม การประกวดลีลานางไหและหมากกั๊บแก๊บ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมอีสาน ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มรภ.บร. โดยเป็นส่วนหนึ่งใน “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการแสดงนานาชาติ ในงาน BRICC Festival 2024

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและประชาชน จำนวน 500 คน ร่วมชม การแสดงของประเทศเเม็กซิโก เป็นการเล่นดนตรีและการเต้นรำ อย่าสนุกสนาน เพื่อเป็นการเผยเเพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศเเม็กซิโก ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งใน “งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 7” (The 7th Buriram Rajabhat

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ในงาน BRICC Festival 2024

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. ประธานในการ แข่งขันทักษะ ทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ใน“งานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและ วัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 7” (The 7th Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2024 :

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. การประกวดนวัตกรรมชุมชนในงาน BRICC Festival 2024

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. ประธานในการ ประกวดนวัตกรรมชุมชน “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก   บนฐานสุขภาวะชุมชน”  ใน “งานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่  7” (The 7th  Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมต.กระทรวง อว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ (7th National and International Research Conference 2024 : NIRC VII 2024) ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย

Read more