กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาหมอนสมุนไพรในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉม มรภ.บร และ อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์พร้อมด้วย อ.ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศลง  พื้นที่ ต.กลันทา อ.เมืองบุรีรัมย์ ลงพื้นที่โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ( Reinventing University

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉม มรภ.บร และ อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์พร้อมด้วย อ.ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศลงพื้นที่ ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ( Reinventing University

Read more