กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง สถาบันการศึกษา  องค์กรอิสระ  เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  จำนวน 500 คน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 

Read more