กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมลงพื้่นที่สถานที่ฉายภาพยนต์ “The Magic Seeds”

อ. ดร.พิสมัย ประชานันท์ รองอธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย น.ส.พวงเพชร สุพาวาณิชย์ หัวหน้าโครงการมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติผู้บริหาร และคณะ ลงพื้นที่ดูความพร้อมของ สถานที่ฉายภาพยนตร์เรื่อง “The Magic Seeds: มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ” รอบปฐมทัศน์ ในงานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ประจำปี 2567 ในงาน

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมจิตอาสา”จุดเช็ดอินคณะเทคโนโลยีการเกษตร”

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ปละนักศึกษา จำนวน 70 คน ร่วมเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ แปลงไม้ดอก “จุดเช็คอิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร” เพื่อเป็นการพัฒนาความมีจิตอาสา เพิ่มพูน ทักษะด้านการจัดภูมิทัศน์ การดูแลไม้ดอก ให้แก่คณาจารย์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์รอบรับตรงปีการศึกษา 2567

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพของคณาจารย์ในกิจกรรมการสอบ ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี    ภาคปกติ โครงการช้างเผือกความสามารถพิเศษ และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 28 ม.ค.

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Buriram marathon 2024

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรม “Buriram marathon 2024 พรีเซนเต็ดบาย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง”  เพื่อสร้างชื่อเสียงเรื่องการแข่งขันวิ่งมาราธอน ให้ทั่วโลกได้รู้จักและเผยแพร่ Soft power ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 27 ม.ค. 2567 จ.บุรีรัมย์ ภาพ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ “Soft power”

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าอบรมภายนอก ร่วมรับฟังบรยายพิเศษ “Soft power กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการบูรณาการบริการวิจัยและวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการ โดย ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม กมธ. การศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครุศาสตร์ มรภ.บร.

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันแลกเปลผู้บริหารและบุคลากร ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังเเนวทางการศึกษา กับ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรการธิการ ด้านการศึกษาและคณะ เพื่อนำประสบการณ์ในด้านการศึกษาไปพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 22

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม Action Plan-Gen1

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 70 คน ร่วม โครงการต่อยอดและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ มรภ.บร. ปี 2566- 2570 สู่แผนปฏิบัติการ ประจำปี (Action Plan) เพื่อร่วมกันระดมแนวคิด

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 20 กระทรวง สถาบันการศึกษา  องค์กรอิสระ  เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย พนักงาน รัฐวิสาหกิจ จำวน 100 คน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวร มหาราช    เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระปรีชาสมามารถ ที่ช่วยให้คนไทยได้มีชาติไทยอาศัย

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. “ผลิตครูดี ราชภัฏบุรีรัมย์” มรภ.บร.

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาฯ จำนวน 500 คน ร่วม งานวันครูประจำปี 2567 ภายใต้งาน “ผลิตครูดี ราชภัฏบุรีรัมย์” เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคี ธรรมระหว่างครู

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. สทน. ยกระดับ’อาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น’

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้ร่วมงานฯ ร่วม กิจกรรม “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับ อาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชั่น ด้วยการฉายรังสี” เพื่อฝึกอบรมผู้ประกอบการ อาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่น ในจังหวัดบุรีรัมย์ สู่นวัตกรรมอาหารปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี เป็นจังหวัดแรก

Read more