กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาขนมอบในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉม มรภ.บร และ อ.รุ่งฤดี ช่วยบำรุง ลงพื้นที่ ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏุ บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ( Reinventing University )

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาขนมอบในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉม มรภ.บร และ อ.รุ่งฤดี ช่วยบำรุง ลงพื้นที่ ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏุ บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ( Reinventing University )

Read more