กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. กิจกรรมพิธีรับโล่พระราชทาน/พิธีปิดงาน BRICC Festival 2024

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. เป็นประธานพิธีรับโล่พระราชทาน และพิธีปิดงาน BRICC Festival 2024  โดยกิจกรรมการรับโล่พระราชทาน และการแสดงพิธีปิดอย่างสวยงาม เพื่อเป็นการเผยเเพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น วันที่ 14 ก.พ. 2567 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มรภ.บร. ภาพโดย

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ กิจกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มรภ.บร.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ ร่วม ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์และโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. ที่ BRICC Festival Fari 2024 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการฯ โดยทาง มรภ.บร.

Read more