กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาภูอัคนีในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉม มรภ.บร และ อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์พร้อมด้วย อ.ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ ลงพื้นที่ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ( Reinventing University

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าในโครงการ Reinventing University

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการพลิกโฉม มรภ.บร และ อ.ธีระ ฉันทสวัสดิ์พร้อมด้วย อ.ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ ลงพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ ลงพื้นที่โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ( Reinventing University

Read more