กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. พิธีเปิดงาน “BRICC Festival 2024”

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมต.กระทรวง อว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ  ครั้งที่  7” (The 7th  Buriram  Rajabhat Conference  and  Cultural Festival 2024 :  BRICC Festival

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมมอบรางวัล “เพชรดี ศรีราชภัฏบุรีรัมย์”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและศิษย์เก่า จำนวน 80 คน ร่วม พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 53 ปี “เพชรดี ศรีราชภัฏบุรีรัมย์” โดยดำเนินการคัดเลือกจากศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สร้างชื่อเสียงและทำ คุณประโยชน์ในด้านต่างๆ เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร เป็นจำนวน 53

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “BRICC Festival Fair 2024”

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. ขอเสนอกิจกรรม BRICC Festival Fair 2024 เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงาน BRICC Festival 2024 มหกรรมการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชนในโครงการยุทธศาสตร์ มรภ.บร. และโครงการพลิกโฉม มรภ.บร. เพื่อเป็นการพัฒนา และเพิ่มช่องทางทางการตลาดของผลิตภัณธ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 14

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. กิจกรรมยืนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ครั้งที่ 7

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. และ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรและประชาชน ร่วม กิจกรรมเยือนถิ่น แผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ 7 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ง ทาง มรภ.บร.

Read more

กองการบริหารงานบุคคล กิจกรรมทำบุญวันราชภัฏประจำปี 2567

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา จำนวน 500 คน ร่วม จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ” เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

กองการบริหารงานบุคคลฯ มรภ.บร. กิจกรรมราชบุรีรัมย์มาราธอน ครั้งที่ 7

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและประชาชน จำนวน 1,800 คน ร่วม กิจกรรมราชภัฏบุรีรัมย์มาราธอน ครั้งที่ 7  เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ ประชาชนได้มีสุขภาพแข็งเเรง รี จัดโดยสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.บร. โดยเป็น ส่วนหนึ่งใน

Read more