กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมมอบรางวัล “เพชรดี ศรีราชภัฏบุรีรัมย์”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “BRICC Festival Fair 2024”

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล กิจกรรมทำบุญวันราชภัฏประจำปี 2567

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more