กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตภาวนาแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการสวัสดีปีใหม่ปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more