กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตภาวนาแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและ
เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา   
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระชนม์
มายุยิ่งยืนนาน ณ วัดกลางพระอารามหลวง