กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมตลาด BRU U2T2022 งานดนตรีไทยอุดมศึกษาฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมโครงการสร้างค่านิยมและความรับผิดชอบต่อองค์กรฯ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม การประชุมโครงการ U2T for BCG

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม “โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวฯ” โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม.

           สำนักงานก

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม งาน “ดนตรีในสวนฯ”

งาน “ดนตรีในสว

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 3-11/12/655 ณ มรว

       มหาวิทยาลัยรา

Read more