กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ เพื่อต่อ สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มรภ.บร. ที่สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และ กองอาคารสถานที่และบริการ 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมร่วมอัญเชิญถ้วยพระราชทาน Buriram Marathon 2023

ผศ.ดร. พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมอัญเชิญถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง “Buriram Marathon 2023” ณ บริเวณโดมแก้ว สนามช้างอารีน่า  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตภาวนาแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและ เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา    ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระชนม์ มายุยิ่งยืนนาน ณ วัดกลางพระอารามหลวง  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชุมออนไลน์กับ กระทรวง อว. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิชการ เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างกระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ    

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และคณะครูภายใต้สังกัดเขตพืนที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานวันครูประจำปี 2566 ภายใต้งาน “ผลิตครูดี ราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2566” ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2566 โดยมีคำขวัญวันเด็กฯ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม โดยมีผู้ร่วมงานฯ อย่างล้านหลาม ณ BRU DOME  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมงานเกษตรสร้างสุข

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชน ร่วมงานวันเกษตรสร้างสุข โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ บริเวณ หน้าอาคาร 1 มีกิจกรรมหลากหลาย  ได้แก่  การขายผักปลอดสารพิษ การเสนา จากปราชญ์ชาวบ้าน  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการมอบเงินค่าสินไหมประกันชีวิต

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและ ร่วมรับเงินค่าสินไหมประกันชีวิต  ประเภทกลุ่ม  จากตัวเเทน  บ.เมืองไทยประกันชีวิต มหาชน จำกัด กรณีของนายบรรจง ชัยศรีรัมย์ บุคลากรสังกัดกองอาคารสถานที่และ บริการ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมประชุมทบทวนโครงการพลิกโฉมฯ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. ปพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุม ทบทวนโครงการพลิกโฉมหาวิทยาลัย มรภ.บร. ประจำปีงประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม วิวัฒนาลัย ชั้น 8 อาคาร 15  

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมการสวัสดีปีใหม่ปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีและคณะผู้บริหารฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2566 กับคณาจารย์ บุคลากร  

Read more