กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2566

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร
และประชาชน ร่วมงานวันเด็กประจำปี 2566 โดยมีคำขวัญวันเด็กฯ รู้หน้าที่ มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม โดยมีผู้ร่วมงานฯ อย่างล้านหลาม ณ BRU DOME