กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ U2T

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วม  กิจกรรมการนำเสนอและจำน่ายผลิตภัณฑ์ U2t  หนึ่งกิจกรรมใน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ  ครั้งที่  6 ” The 6th Buriram Rajabhat International Conference

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรม BRICC Festival 2023

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา   อธิการบดีฯ มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร   บุคลากร และนักศึกษาร่วม “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ” The 6th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival

Read more