กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมงานสื่อ…สานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกล่าว ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในงานสื่อ…สานสัมพันธ์ และมีการแถลงข่าว “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ” The 6th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural

Read more