กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. เสนอภาพกิจกรรมงานสื่อ…สานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกล่าว
ต้อนรับคณะสื่อมวลชน ในงานสื่อ…สานสัมพันธ์ และมีการแถลงข่าว
“ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ”
The 6th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2023