กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. “ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งทางวิชาการ”

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “สอบคัดเลือกครูโรงเรียนสาธิต”

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “Social Value Thailand Forum 2024 โดย อว.”

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “สมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft Power ในชุมชน”

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอถวายพระพร “5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ”

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ มรภ.บร. พ.ศ. 2567”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อ

Read more