กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “สมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft Power ในชุมชน”


พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์
นักศึกษา มรภ.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 ภายใต้ชื่อ “สมาพันธ์นั
กศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft Power ของชุมชน”
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการ
นักศึกษา กิจกรรมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตและ Soft Power ของชุมชน ทาง มรภ.บร.
นำโดย
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มรภ.บร.

จัดโดย มรภ.บร.
ภาพโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์