กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรม “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”


นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีวางพานพุ่ม
ดอกไม้สดถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูกตเวที แด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์  ใน
“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชฯ”
ทาง มรภ.บร. นำโดย
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี มรภ.บร. พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมกิจกรรม ณ ลานพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 

จัดโดย จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพโดย งานประชาสัมพันธ์ มรภ.บร.