กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมงาน International Civilization Festival Karaiskakeia ประเทศกรีซ

อาจารย์ ดร.พนาสินธุ์

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการส่งเอกสารการประเมินการต่อสัญญาจ้างฯ

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอเสนอภาพกิจกรรมการมอบคู่สัญญาจ้างบุคลากร

กองการบริหารงานบุคคล

Read more