กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ประจำปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพ

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ประกาศรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ 8 อัตรา

กองการบริหารงานบุคคล

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษาประจำปี พ.ศ. 2566

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ภาพกิจกรรมรายงานการวิจัยและปิดโครงการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบ 2566 ของคณะวิทยาการจัดการ มรภ.บร.

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา 

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมประชุมจัดทำเพื่อเสนอโครงการของสำนักงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะม

Read more

กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. กิจกรรมร่วมบันทึกเทปของคณะผู้บริหาร มรภ.บร. เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา ร

Read more