กองการบริหารงานบุคคล มรภ.บร. ขอแสดงความยินดีกับทีมนงพนาเซราะกราวน์ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ RDPB ครั้งที่ 13

ในวันที่ 19 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร.  วันนางพิชญดา หัศภาค
รองเลขาธิการ กปร. ประธานพิธีมอบรางวัลการประกวด โครงการของเยาวชนอาสาสานต่อ
พระราชดำริ
ภายใต้หัวข้อ  “สานรักษ์ ดิน น้ำ ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” โครงการค่ายเยาวชน
รู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDPB Camp) รุ่นที่ 13
โดย ทีมนงพนาเซราะกราว จาก มรภ.บร.
ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการฯ โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์เป็น
ผู้ควบคุมฯ
ได้เเก่ อาจารย์บัญชา นวนสาย และอาจารย์ภาวิดา  แสนวันดี 
โดยทาง กปร. ได้เข้าไปลงพื้นที่โครงการของเยาวชนฯ  ณ บ้านตามา ต.ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2566 

ภาพโดย
: แฟนเพจค่ายเยาวชนRdpbCamp โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริของ กปร